Hvolris Venner

Garn bliver lavet på naturmåden

Bliv frivillig eller støttemedlem i Støtteforeningen "Hvolris Venner"

Formål: 
Hvolris Venner er en forening, som har til formål at støtte den rekonstruerede jernalderlandsby, det historiske værksted, skulpturlunden og modtagelses- og udstillingsfaciliteter.
Venneforeningens støtte kan både være af økonomisk og praktisk art.

Opgaver:
Foreningens medlemmer vil bl.a. kunne deltage i følgende opgaver:
Yde praktisk hjælp i jernalderlandsbyen: Madlavning, smedning, bueskydning, lege, husgeråd, beklædning, byggeri, vedligeholdelse, pileflet, høst osv. Formidling af Hvolris og jernalderen gennem rundvisning og historiefortælling. Deltage i Skulturlundens kunstneriske virke. Medvirke som frivillig ved større arrangementer f.eks. markedsdage, dramatiske optrin, ved besøg af store grupper osv. Deltage i arbejdsdagen ved forårsåbningen og vinterlukningen af landsbyen.
Indsatsen kan både omfatte det organisatoriske og det praktiske.

Hvem kan være med
Medlemsskab er åbent for alle. Det enkelte medlem bestemmer selv omfanget af sit engagement. Den eneste kvalifikation, som forudsættes, er en personlig interesse for det historiske eller de kunstneriske aktiviteter, der finder sted på Hvolris. Institutioner, virksomheder og foreninger kan tegne et særlig medlemsskab.

Medlemsfordele:
Nyhedsbreve.
Gratis adgang til Hvolris Jernalderlandsby.
Gratis adgang til Viborg Stiftsmuseum.
Hvolris Vennefest.
Forplejning ved større arrangementer.

Medlemsskab koster for et år:
Enkelt medlem: 125 kr.
Pensionist/barn: 90 kr.
Hustand: 250 kr.

Yderligere information eller medlemsskab kontakt:

Kasserer: Margit Petersen  hvolriskasserer@gmail.com

                           

Sidst opdateret: 19.02.2018